سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چرا اجلاس جهانی «علما و بیداری اسلامی» مهم است؟

دوشنبه 92 اردیبهشت 9 ساعت 8:24 عصر

 

اجلاس جهانی «علما و بیداری اسلامی» روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود. این اجلاس در امتداد نشست های سابق «مجمع جهانی بیداری اسلامی»، از جمله اجلاس سران، اجلاس جوانان، اجلاس زنان، اجلاس شاعران و اجلاس اساتید دانشگاه ها برگزار خواهد شد و در مقایسه با همه ی نشست های پیشین، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. وجه اصلی این اهمیت را باید در ماهیت جنبش بیداری جستجو کرد که با قید «اسلامی» شناخته می شود. لذا علمای اسلام به عنوان رهبرانی که در مقایسه با سایر اقشار جامعه از شناخت و معرفت دقیق تری نسبت به اسلام برخوردارند، نقش و جایگاه ویژه ای در ایجاد و هدایت نهضت بیداری اسلامی پیدا می کنند. در ادامه مختصراً بعضی از ابعاد این نقش ویژه را بررسی می کنیم.

1. نقش تاریخی علمای اسلامی در رهبری نهضت های ضد استکباری و ضد استبدادی

در طول تاریخ اسلام، عالمان دین و رهبران دینی جامعه بیشترین نقش را در مبارزه با ظلم و ستم حاکمان مستبد و خودکامه و نیز مقاومت دربرابر قدرت های استعماگر داشته اند.  این نقش برجسته و پررنگ بخصوص در دو قرن اخیر بیش از پیش نمایان گشته و در دوران معاصر به خوبی قابل ملاحظه است. در واقع علمای اسلام و خصوصاً فقهای شیعه، همواره پرچمدار قیام ها و جنبش های اجتماعی ضد ظلم بوده اند. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) مصداق بارز این جنبش ها به شمار می رود؛ و اینک، نهضت بیداری اسلامی نیز نمی تواند از حضور رهبران دینی بی نیاز باشد.
اهمیت این مسأله آنجا روشن می شود که بدانیم در بعضی از کشورهای بیداری اسلامی، به دلیل برخی مبانی فقهی نادرست یا عقاید کلامی اشعری مسلکانه، علمای دین نقش عمده ای در رهبری اولیه نهضت نداشته و بعضاً حتی در ابتدا به عنوان مؤید نظام های دیکتاتوری سابق فتاوایی صادر کرده و مردم را از قیام و نهضت بر حذر می داشتند؛ اما حال که مسأله «فقه الثورة» و مشروعیت قیام بر ضد حاکمان جائرتا حدود زیادی تبیین گشته است، هدایت صحیح قیام ها باید به عالمان دینی بازگردد تا نیروها و عناصر نفوذی استکبار نتوانند از خلأ و فقدان رهبری دینی در قیام ها برای انحراف آنها سوء استفاده  کنند.

2. نیاز کشورهای به پا خواسته به طراحی نظامهای سیاسی جدید مبتنی بر اسلام

آنچه سبب اصلی قیام ملت های بیداری اسلامی بوده است، وجود نظام