سفارش تبلیغ
صبا

دفاع از هویت آرمانی مدرسه عالی شهید مطهری

یکشنبه 89 فروردین 29 ساعت 7:35 عصر

- به‏ش اس‏ام‏اس زدم: «فردا روز آغازین جنگ بر سر آرمان وحدت حوزه و دانشگاه است...»؛
- جواب داد: «ول کن بابا حوصله داری!»
- به‏ش جواب دادم: «مشکلات مملکت ناشی از آدم‏های بی‏حوصله‏ای مثل شماست!»
- به طعنه جواب داد: «ثمرات تلاش‏های مدبّرانه شما را هم دیده‏ایم!»
- جواب دادم: «خدا را شکر می‏کنم که اگر تدبیر ندارم، لاأقل یک جو غیرت دارم، آرمان دارم، توکل دارم و... امیدوارم در فرصت مقتضی بتوانم با ثمرات تلاش‏های مدبرانه شما هم آشنا شوم؛ البته اگر منظورتان از تدبیر، همان عافیت‏طلبی نباشد!»
- دیگه به‏م اس‏ام‏اس نزد!

 پرونده جهاد برای حفظ هویت آرمانی مدرسه عالی شهید مطهری
 
شلیک شورای عالی انقلاب فرهنگی به مغز مطهری 
 استمداد دانشطلبان مدرسه عالی شهید مطهری از رهبر انقلاب
 بازخوانی سخنان رهبر انقلاب درباره مدرسه عالی شهید مطهری
 نامه طلاب و دانشجویان مدرسه عالی شهید مطهری به آقای امامی کاشانی
 تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری زمینه‌ساز "استحاله نرم " آن است
 ابهامات جدی در درخواست امامی کاشانی برای تغییر نام مدرسه عالی
 بیانیه طلبه‌-دانشجویان مدرسه عالی شهید مطهری
 تغییر ماهیت مدرسه عالی شهید مطهری یک فاجعه فرهنگی است
 اعتراض طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری
 انتقاد یک دانش‌آموخته مدرسه عالی شهید مطهری از مدیریت این مرکز 
 پاسخ‌ طلبه-دانشجویان به مصاحبه معاون آموزشی مدرسه عالی شهید مطهری
 عنوان "دانشگاه " موجب ارتقای مدرسه عالی شهید مطهری نیست
 هویت حوزوی مدرسه عالی شهید مطهری باید حفظ شود
 جدا کردن فضای حوزوی از مدرسه عالی شهید مطهری کم‌تدبیری است
 دانش‌طلبان مدرسه عالی شهید مطهری از تغییر نام این مرکز ناراضی هستند
 تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه بدون کار کارشناسی انجام شد
 بررسی مجدد نام مدرسه شهید مطهری در شورای انقلاب فرهنگی موجه است
 تبدیل مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه نوعی ارتجاع فرهنگی است
 روح کلی حاکم بر مدرسه شهید مطهری حوزوی است و باید حفظ شود
 تربیت افراد مسلط به علوم حوزوی و علوم انسانی غربی ضروری است

 زیّ طلبگی در تبدیل مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه زیر سؤال می